FEINES PENDENTS

Tot el que apareixerà aquí ho feu de començar pel vostre compte. Ho posarem totes i tots en comú arribada la data indicada:

Memòria visual. Recorda de practicar un minuts diàris amb les paraules en castellà del sobre 1. 
Multiplicacions i divisions de números per 10 i 100. Procura practicar uns minuts diaris. Primer escriu el número a la calculadora i multiplica'l o divideix-lo per 10 o 100. Quan creguis saber el resultats, comprova-ho fent servir la calculadora.  
Restes de números decimals, fins a les centèssimes.


DIJOUS, 26 D'OCTUBRE
Revisió dels apunts presos durant la xerrada de Manolo Arrufat sobre els fruits de tardor d'arbres i arbustos i els bolets de la serra de Cardó.

DIMARTS, 24 D'OCTUBRE
Medi. Prova de coneixements a partir de la informació recollida dels experts sobre, "per què hem de tenir cura dels boscos?" i altres informacions treballades sobre la serra de Cardó (utilitzar els fulls guardats al portafolis 'Cardó').

Llengua castellana. Memoritzar l'ortografia de la llista de paraules castellanes (sobre 1), utilitzant alguna de les estratègies que van llegir (portafolis  llengua castellana)

DILLUNS, 23 D'OCTUBRE
Recollir en forma d'esquema la informació que trobareu al text 'Els escull de corall, en perill!' No es tracta de fer un resum, sinó anotar de manera organitzada els temes que tracta l'article de la revista Cavall Fort.

  
DIVENDRES, 20 D'OCTUBRE
Text reflexiu sobre la sortida a Cardó del dia 11. Ha de tenir presentació, nus i desenllaç en tres paràgrafs diferents. 

DILLUNS, 16 OCTUBRE
Ciències en llengua anglesa:
Recorda de fer frases que relacionen els materials amb les seves propietats. Pots utilitzar propietats com ara: transparent, shiny, soft, dull, opaque, non-magnètic, flammable, sinks, natural, conducts electricity, floats, liquid...

Exemples de frases a construir:
- Iron (scissors) is magnetic and conducts electricity.
- Rubber is flammable
- A plastic ruler sinks in water. 
- A sheet of paper is opaque.
- ...

DILLUNS, 2 OCTUBRE
Enigmes matemàtics:
1.- París-Londres-Hesinki. Quan a París és migdia, a Londres són les 11 del matí i a Helsinki, la una del migdia. Ara són les 12:30 a Londres. Quina hora és a Helsinki?

2. Soldats de plom. Col·lecciono soldats de plom. Un Napoleó a cavall costa 2€ més que un soldat romà. Un vaquer costa 1 €. Un esquimal costa 3€ menys que un gal. Un gal costa tant com un soldat romà. Un marcià costa 7€. Un esquimal costa tant com 5 vaquers. Quant costa un Napoleó a cavall?

Sumes decimals:
Calcula el resultat, primer de cap i, en acabar, comprova-ho utilitzant monedes
1,50 + 0,20 =
1,5 + 0,20 =
1,05 + 0,20 =
1,05 +0,2 =
1,05 +0,02 =
1,5 + 0,02 =

Medi natural
Per què hem de tenir cura dels nostres boscos? Lectura del text corresponent. Subratllar les idees principals. Dilluns ens reunirem en 'grup d'experts' per fer un resum de cada text. 3 comentaris: